DLA AUTORÓW

1. Przypisy bibliograficzne powinny zawierać następujące elementy:

• inicjał  imienia  i nazwisko autora,

• po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą (w przypadku materiałów niepublikowanych tytuł ten powinien być prosto, bez cudzysłowu; to samo dotyczy materiałów znajdujących się w archiwach) 

• po przecinku miejsce i rok wydania.

Np. M. Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, Warszawa 2009

2.    Jeżeli powoływana publikacja zawarta jest w pracy zbiorowej lub serii czy też czasopiśmie, zapis powinien być następujący:

• inicjał imienia i nazwisko autora,

• po przecinku tytuł publikacji w cudzysłowach,

• po przecinku w:, a następnie tytuł publikacji zbiorowej zaznaczony kursywą,

• po przecinku pod red. i inicjał imienia oraz nazwisko redaktora tomu,

• po przecinku ewentualnie numer tomu,

• po przecinku miejsce i rok wydania

      Np. A. Markowska, „Manifesty artystyczne ostatnich lat, czyli jak porzucić Krainę Płaskich”, w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń, 13-15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Warszawa 2009.

lub też w przypadku serii lub albo czasopisma:

• inicjał imienia i nazwisko autora,

• po przecinku tytuł publikacji w cudzysłowach,

• po przecinku (bez w:) nazwa serii (dużymi literami bez cudzysłowu) lub czasopisma (dużymi literami w cudzysłowie),

• po przecinku numer rocznika i rok wydania (w przypadku serii) lub rok wydania i po przecinku numer bądź zeszyt, a następnie data dzienna (w przypadku czasopisma).

Np. M. Jankowska, „Ciało zbiorowe. Pomiędzy formą doskonałą a odbiciem ludzkiej niedoskonałości”, Pamiętnik Sztuk Pięknych 2001, nr 1.

3. Jeżeli w tekście głównym zamieszczony jest cytat, konieczne jest dodanie w przypisie po odpowiednim zapisie bibliograficznym po przecinku s. i numeru strony lub stron.

4. W razie powoływania się na materiały archiwalne przypisy bibliograficzne powinny zawierać następujące elementy:

• tytuł dokumentu (pisany prosto),

• po przecinku archiwum, w którym przechowywany jest dokument,

• po przecinku nazwę zespołu lub kolekcji, które zawierają powoływany dokument,

• po przecinku sygnaturę dokumentu,

.       po przecinku k. i numer karty lub s. i numer strony.

.       Np. Poselstwo RP w Sofii do MSZ, 7 III 1938 r., Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 11738, k. 122.