OSTATNI TOM / LAST VOLUME

T. 3 – ANNA DZIERŻYC-HORNIAK, Początki są zawsze najważniejsze…  Geneza i działalność Galerii Foksal. Teksty programowe, wystawy, wydarzenia, artyści 1955-1970 / The beginnings are always the most important… The genesis and activity of the Foksal Gallery.

T. 3 – ANNA DZIERŻYC-HORNIAK, Początki są zawsze najważniejsze… Geneza i działalność Galerii Foksal. Teksty programowe, wystawy, wydarzenia, artyści 1955-1970 / The beginnings are always the most important… The genesis and activity of the Foksal Gallery.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa-Toruń 2019             ISBN 978-83-956228-0-9 (S. 569)