TOMY ARCHIWALNE / ARCHIVE VOLUMES

[T. 2] - TOMASZ ŚLEBODA, Edgar Norwerth 1884-1950. Artysta i człowiek, ANNA DZIERŻYC-HORNIAK (red.)

[T. 2] - TOMASZ ŚLEBODA, Edgar Norwerth 1884-1950. Artysta i człowiek, ANNA DZIERŻYC-HORNIAK (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018            ISBN 978-65480-32-3 (s. 576)

[T. 1] - СВЕТЛАНА М. ЧЕРВОННАЯ, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени / Współczesny meczet: lokalne i światowe doświadczenie najnowszych czasów

[T. 1] - СВЕТЛАНА М. ЧЕРВОННАЯ, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени / Współczesny meczet: lokalne i światowe doświadczenie najnowszych czasów

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016            ISBN 978–83–62737–91–8 (s. 479)