STRONA GŁÓWNA

Seria „Sztuka i historia” wywodzi się z serii  „Studia i monografie”. Publikowane są w niej  prace o większym formacie i objętości, które nie mieszczą się w tej serii. 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:
Prof. Dr hab.  Jerzy Malinowski  (PISnSŚ)  – redaktor naczelny / editor-in-chief,